logo

МКБТХ Сливен


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД-15-2591 / 12.10.2018 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател

Пепа Димитрова-Чиликова

Заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на Община Сливен

Контакти


бул. Цар Освободител 1, 
Сливен 8800
Тeл: 044 611 336
Мобилен: 0885 53 26 71
факс: 044 66 23 50
e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Секретар: Владимир Друмев

Състав


Членове:

Христина Блецова-Къчева, Прокурор в Районна прокуратура – гр. Сливен

Валери Пенев, Експерт по линия „трафик на хора” в териториален сектор „БОП” – Сливен, Ямбол при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

Петър Василев, Териториална дирекция на ДАНС – Сливен

Красимира Кънева, Началник сектор „Български документи за самоличност” при Областна дирекция на МВР Сливен

Стойка Колева, Главен социален работник в отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен

Донка Славова, Заместник-директор на ОУ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен

Стефан Стефанов, Председател на сдружение „Жажда за живот”