logo

45 експерти от oбласт Сливен взеха участие в специализиран уебинар за новите измерения на трафика на хора и рисковете за децата в интернет


На 18 февруари 2021 г. Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен организира специализиран уебинар на тема "Новите измерения на трафика на хора и рисковте в интернет за децата в ситуация на Covid-19, социална изолация и дистанционно обучение", с основна стратегическа цел надграждане на взаимодействието и подкрепа на мрежата от специалисти работещи ежедневно с деца, включително и в дигитална среда.

Събитието беше открито от г-н Владимир Друмев, секретар на МКБТХ - Сливен, който приветства участниците в уебинара и постави акцент върху това, че интернет и социалните мрежи са сред най-често използваните инструменти за набиране на жертви на трафик, като децата са изложени на особено голям риск.

Във виртуалното събитие взеха участие 45 експерти от всички общини на територията на област Сливен - педагогически съветници, образователни медиатори, учители, психолози, инспектори Детска педагогическа стая - разузнавачи в сектор "Криминална полиция" и социални работници от отдел "Закрила на детето" при дирекция "Социално подпомагане".

Лектор в специализирания уебинар беше г-жа Антоанета Василева, дългогодишен експерт по линия на борба с трафика на хора и член на Групата от експерти за борба с трафика на хора към Съвета на Европа /ГРЕТА/.

В рамките на събитието се разгледаха детайлно рисковете за децата в глобалната мрежа с фокус онлайн методите за въвличане в трафик на хора и последващото контролиране на жертвите чрез интернет. Анализира се и поведението на децата в ситуация на социална изолация, в следствие на пандемията от Covid-19, и се постави акцент върху детската самота и безконтролният достъп до интернет, като едни от основните рискове за осъществяване на нежелан контакт в социалните мрежи и последващо попадане в онлайн сексуална принуда и изнудване.

Бяха обсъдени темите за ранната сексуализация на децата и сексуализираното им поведение в мрежата, секстингът, като една от най-големите заплахи за децата свързана с размяна на снимки или клипове със сексуално съдържание, онлайн тормозът, който може да бъде метод за въвличане в сексуална експлоатация, както и рисковите ситуации в които могат да попаднат децата чрез онлайн игри и чат групи в приложения.

С цел предоставяне на информация за възможно докладване на всички форми на онлайн сексуална злоупотреба и насилие на деца, бяха представени сайтовете www.safenet.bg и www.cybercrime.bg.

 

Специализираният уебинар се реализира с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора и Регионално управление на образованието, гр. Сливен.