logo

Ученици от гр. Шивачево участваха в дискусия "Възможности и предизвикателства за младите хора в Европа", с фокус противодействие и превенция на трафика на хора


На 23 февруари 2021 г. информационен център "Европа Директно - Сливен", съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора - Сливен, Младежки дом - Сливен и Областен информационен център - Сливен проведоха дискусия с ученици от 11 и 12 клас от Средно училище "Георги Каравелов", гр. Шивачево.

В рамките на дискусията "Възможности и предизвикателства за младите хора в Европа" участниците получиха информация относно начините за легална работа, обучение и пътуване, които предоставя Европейския съюз, като беше поставен акцент върху рисковете от попадане в трафик на хора.

Представени бяха програмата "Еразъм+" и инициативата Европейски корпус за солидарност, чрез които всички младежи на възраст между 18 и 30 години могат да получат европейско финансиране и подкрепа за участие в проекти в чужбина или собствената си страна. 

Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Сливен, запозна младежите с опасностите от въвличане в трафик на хора, като постави фокус върху безопасното използване на интернет и социалните мрежи, които в момента са най-често използваните инструменти за набиране на жертви.

Беше поставен акцент върху сексуалната експлоатация, която продължава да бъде най-често докладваната форма на трафик в Европейския съюз. Експлоатацията на жени и момичета в секс индустрията се улеснява от бързото развитие на технологиите и ползването на интернет за набиране, контролиране и рекламиране на услугите на жертви.

Подробна информация беше предоставена и за методите на въвличане в трудова експлоатация, която засяга на първо място лица от мъжки пол, експлоатирани в селскостопанския сектор (включително сезонната работа), строителната индустрия, хотелиерството и ресторантьорството, почистването на автомобили, предприятията за събиране и рециклиране на отпадъци, горското стопанство и др.

Бяха обсъдени възможностите за докладване на престъплението, включително и чрез Националната телефонна линия за борба с трафик на хора: 080020100.