logo

МКБТХ Пловдив


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 110A1881 / 29.07.2011 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Председател

Йордан Ставрев

зам.- кмет „Обществен ред и сигурност“ в Община Пловдив 

Контакти


ул. „Княз Александър I Батенберг“ 27,                                                                                       Пловдив 4000

тел.: +359 32 622 136
е-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg

Секретар: Таня Иванова

Състав


Зам. - председател:

 Илиан Иванов - началник отдел "Административно-правно и информационно обслужване" - район Западен, Община Пловдив

Членове:

Галина Гълъбова - секретар МКБППМН – район „Тракия“;

Таня Георгиева - директор на Секретариата на ОС на БЧК,  гр. Пловдив;

Мирослав Петков - ВПД началник група сектор „Противодействие на престъпления с висока обществена опасност“ в отдел „Криминална полиция“ към ОД МВР,  гр.   Пловдив;

Елена Запрева - инспектор сектор „БОП“ - Пловдив, Пазарджик и Смолян към ГДБОП МВР;

Иванка Киркова - началник РУО,  гр. Пловдив към МОН;

Силвия Цанкова – съдия в Окръжен съд,  гр. Пловдив;

Петя Василева – социален работник в дирекция „Социално подпомагане”,  гр. Пловдив.