logo

МКБТХ Пловдив


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 110A1881 / 29.07.2011 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Председател

инж. Златин Велев

зам.- кмет „Транспорт“ и за зам.- кмет „Обществен ред“ в Община Пловдив /съгласно Заповед № 18ОА366 / 27.02.2018 г.

Контакти


ул. „Петко Д. Петков“ 6А,
Пловдив 4000
тел.: +359 32 622 136
е-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg

Секретар: Таня Иванова

Състав


Членове:

Галина Гълъбова, Секретар на ОбКБППМН, Пловдив

Таня Георгиева, Директор на Секретариата на ОС на БЧК, Пловдив

Мирослав Петков, ВПД Началник група сектор „Противодействие на престъпления с висока обществена опасност“ в отдел „Криминална полиция“ към ОД МВР, Пловдив

Елена Запрева, Инспектор сектор „БОП“, Пловдив, Пазарджик и Смолян към ГДБОП МВР

Инж.- мен. Иванка Киркова, Началник на РИО, Пловдив към МОН

Надя Танева, Директор Дирекция „ Социално подпомагане”, Пловдив