logo

МКБТХ Пловдив


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 23ОА-387/ 15.02.2023 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Председател

Йордан Ставрев

зам.- кмет „Обществен ред и сигурност“ в Община Пловдив 

Контакти


ул. „Княз Александър I Батенберг“ 27,                                                                                       Пловдив 4000

тел.: +359 32 622 136
е-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg

Секретар: Таня Иванова

Състав


Зам. - председател:

 Емил Вълков - началник отдел "Обществен ред и управление при кризи" в Община Пловдив

Членове:

Силвия Цанкова - съдия в Окръжен съд, гр. Пловдив;

Галина Гълъбова - секретар МКБППМН – район „Тракия“;

Таня Георгиева - директор на Секретариата на ОС на БЧК,  гр. Пловдив;

Мирослав Петков - началник група сектор „Противодействие на престъпления с висока обществена опасност“ в отдел „Криминална полиция“ към ОД МВР,  гр.   Пловдив;

Елена Запрева - инспектор сектор „БОП“ - Пловдив, Пазарджик и Смолян към ГДБОП МВР;

Димитър Ставрев - ст. експерт "ОСО" в РУО,  гр. Пловдив;

Петя Василева – социален работник в дирекция „Социално подпомагане”,  гр. Пловдив.