logo

МКБТХ Пловдив


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 110A1881 / 29.07.2011 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Председател

Йордан Ставрев

зам.- кмет „Обществен ред“ в Община Пловдив /съгласно Заповед № 19ОА1572/04.07.2019 г.

Контакти


ул. „Княз Александър I Батенберг“ 27,                                                                                       Пловдив 4000

тел.: +359 32 622 136; +359 889 930 955
е-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg

Секретар: Таня Иванова

Състав


Зам. - председател:

 Илиан Иванов, директор Дирекция "Правно-нормативно обслужване", Община Пловдив

                       Членове:

Галина Гълъбова - секретар на МКБППМН – район „Тракия“;
Таня Георгиева - директор на Секретариата на ОС на БЧК - Пловдив;
Мирослав Петков - ВПД началник група сектор „Противодействие на престъпления с висока обществена опасност“ в отдел „Криминална полиция“ към ОД МВР - Пловдив;
Елена Запрева - инспектор сектор „БОП“ - Пловдив, Пазарджик и Смолян към ГДБОП МВР;
Иванка Киркова - началник на РУО - Пловдив към МОН;
Надя Танева – директор на дирекция „Социално подпомагане” - Пловдив