logo

МКБТХ Бургас


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 3036 / 10.11.2008 НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Председател

г-жа Йорданка Ананиева

Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики” в Община Бургас

Контакти


Младежки Културен Център
ул. Гладстон 47, ет. 2
Бургас 8000
тел: 056 814 218
мобилен: 0885 532 692
email: burgas@antitraffic.government.bg

Секретар: Росица Янева

Състав


Димитър Георгиев, зам.-районен прокурор Районна прокуратура,

Ради Пенев, инспектор Сектор БОП

Добромир Цоцов, инспектор РД „Гранична полиция”

Георги Христов, инспектор Сектор „Криминална полиция” ОД МВР

Димитрина Чочорова, Началник Отдел „Закрила на детето”

Венета Иванова, ст. инспектор РУО

Допълнителни членове:

Десислава Василева, секретар МКБППМН

Норберт Чайпек, управител Приют за жертви на трафик на хора