logo

МКБТХ гр. Бургас проведе специализирано обучение за социални работници, 16 април 2024 г.


Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Бургас проведе обучение за социални работници от гр. Бургас и областта на на тема:  „Идентификация, насочване и подкрепа на пострадали от трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация”. Събитието се проведе, на 16 април 2024 г. в Културен център „Морско Казино“ – гр. Бургас.

Обучението имаше за цел да подобри на уменията за неформална идентификация на потенциални и реални жертви на трафик на хора, вкл. сред украинските бежанци от страна на служителите в социалните услуги. През летния сезон, регион Бургас се превръща в крайна дестинация за трудова и сексуална експлоатация на хора от страната и чужбина. В тази връзка уменията за неформална идентификация, насочване и подкрепа на пострадали е от съществено значение за служителите, които работят на първа линия с уязвими лица. Участниците получиха информация относно Националния механизъм за насочване на жертви на трафика на хора, запознаха се с признаците, по които се разпознават различните видове експлоатация, акцентирайки върху трудова и сексуална, запознаха се с Националната телефонна линия за жертви на трафика на хора  - 0800 20 100 и услугите за настаняване и подкрепа на пострадали в Бургас и страната.

            Обучението се проведе в партньорство с Фондация А21, които предоставиха необходимия финансов ресурс и обучителен екип.