logo

Младежка Академия за ДоброТворци, гр. Бургас 2020


 

Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Бургас заедно с Областен съвет по наркотични вещества и Младежки дейности и политики на Община Бургас проведоха съвместно обучение на 25 младежи, ученици  от средните училища на града.

В продължение на четири дни, от 20 до 23 юли младежите се подготвяха да бъдат организатори и лидери на своите общности в училище, инициатори на проекти, популяризатори на каузи и противодействащи на рисковете в младежка възраст. Младежите получиха основна информация за трафика на хора и придобиха умения за реакция при рискова ситуация. В разнообразни игрови ситуации и казуси, развиха чувствителността си към потенциални и реални жертви на престъплението и се научиха как и къде да потърсят помощ. Създадоха страхотен екип, мотивиран за работа в предстоящите събития и информационни кампании на Местната комисия.

В последния ден от обучението младежите се разделиха на пет  групи, всяка от които създаде свой проект за дейност. Проектите бяха представени пред кмета на града, г-н Димитър Николов, главния архитект на общината и комисия, която ги класира и се ангажира с подкрепа при реализирането им. Вече е в ход реализацията на два от тях – за външно и вътрешно мултифункционални младежки пространства, определени са терени  и помещения за тях.