logo

Първи Младежки Start-Up Фест, Бургас, 2020 г.


Местната комисия за борба с трафика на хора организира щанд с информационни материали  на Младежкия StartUp Фест в Бургас, посветен на 12 август, Международния ден на Младежта.

 В новосъздадения Конгресен център на Пристанище Бургас,  доброТворците на община Бургас като организатори, домакини и популяризатори на събитието, посрещнаха изявени лидери на (социално) предприемаческата сцена от цялата страна, които проведоха уъркшопи, на различни тематики, важни за развихряне на младите по възраст и дух. Фоайето на Конгресния център беше пространство за изложение на дейностите по превенция на трафика на хора, наркотичните зависимости и младежката престъпност. Участниците в събитието имаха възможността да получат разнообразни материали, съвети, информация, отговори на въпроси за рисковете от попадане в трафик на хора.  

В края на деня на сцена пред  Конгресния център се състоя концерт, на който излязоха любими  бургаски танцови състави и музикални групи.