logo

МКБТХ Монтана


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 407 / 08.02.2010 НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА

Председател

инж. Тихомир Антонов

Заместник-кмет на Община Монтана

Контакти


ул. „Извора” №1, 
Монтана 3400
Тел: 096/305 471
email: montana@antitraffic.government.bg

Секретар: Валя Герасимова

Състав


Членове:

Тони Тодоров, Директор на Комплекс за социални услуги

Светлин Георгиев, Началник на отдел закрила на детето

Мария Шуманска, зам.председател на ОСНВ и Секретар на МКБППМН

Милен Живков,„ Трафик на хора” при СБОП-Враца, Монтана ГДБОП-МВР

Детелина Маркова, зам. районен прокурор при Районна прокуратура Монтана