logo

МКБТХ Монтана


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 407 / 08.02.2010 НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА

Председател

инж. Тихомир Антонов

Заместник-кмет на Община Монтана

Контакти


ул. „Иван Аврамов” №5, 
Монтана 3400
Тел: 0885 53 28 70
email: montana@antitraffic.government.bg

Секретар: Валя Герасимова

Състав


Членове:

Тони Тодоров, Директор на Комплекс за социални услуги- Монтана

Светлин Георгиев, Началник на Отдел закрила на детето- Монтана

Мария Шуманска, Председател на ОбСНВ и Секретар на МКБППМН- Монтана

Милен Живков, Инспектор при ТС БОП-Враца, Монтана

Ивайло Стефанов, Разузнавач в сектор " Противодействие на криминалната престъпност при ОД МВР- Монтана

Детелина Маркова, Прокурор при Районна прокуратура- Монтана