logo

Монтана: Проведе се онлайн семинар по проект BRIGHT "Подкрепа на трудовите права на мобилни работнички от ЕС"


В рамките на проект BRIGHT (https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-bright/bright-building-rights-based-and-innovative-governance-for-eu-mobile-women-podkrepa-na-trudovite-prava-na-mobilni-rabotnichki-ot-es”) Център за развитие на устойчиви общности, съвместно с неправителствени организации от Румъния, Италия и Франция, организира двудневен онлайн семинар „Подкрепа на трудовите права на мобилни работнички от ЕС“ в периода 07.09.2021 г. - 08.09.2021 г. Той се реализира в онлайн платформата за видеоконферентни разговори Zoom.

В рамките на среща беше обсъдена ролята на местните общности лидери в процеса на включване на гражданите и на местните институции относно предотвратяването и защитата от експлоатация при миграция в рамките на ЕС. Аудиторията бе запозната с опита на италианските партньори, както и с дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора/Националната комисия за борба с трафика на хора, Федерацията на независимите синдикати в земеделието, Инспекция по труда, Областна администрация - Монтана,  Дирекция ”Бюро по труда”, младежки медиатори и др. 

До момента в България, в рамките на Проекта, за местни трудови медиатори са обучени над 30 жени, които впоследствие са провели срещи с бъдещи и настоящи мобилни работнички относно правата им на достойни условия на труд, заплащане и договори в чужбина; как да разпознават фалшиви обяви за работа и къде да потърсят помощ при злоупотреби. Бяха изработени и рекламни брошури и информационен филм за защита от трудова експлоатация, който бе анонсиран на семинара.