logo

Проект „SAFE! Безопасно и адекватно завръщане, справедливо отношение и ранна идентификация на жертви на трафик, граждани на трети страни“


През 2018 г. приключи двугодишен проект „SAFE! Безопасно и адекватно завръщане, справедливо отношение и ранна идентификация на жертви на трафик, граждани на трети страни“. НКБТХ беше един от 13 партньори по проекта, воден от холандската организация HVO Querido и финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз. Целта на инициативата беше, в контекста на бежанската криза и миграционните процеси в ЕС, да се осигури ранна и адекватна идентификация и защита на жертвите на трафик и гаранция за тяхното безопасно бъдеще чрез устойчива интеграция или безопасно връщане.

През 2018 г. бяха изпълнени няколко дейности по проекта с участие на експерти на НКБТХ (работна платформа и обучение в Скопие, Македония и среща и обучение в Будапеща, Унгария), като най-големият принос беше в организирането и провеждането на Международната платформа „Ново предизвикателство пред Европа: Ранна идентификация, защита и безопасно завръщане на потенциални жертви на трафик на хора сред новопристигнали бежанци, мигранти и търсещи закрила лица“. Платформата се проведе в рамките на три дена (1-3 октомври) в София. Тя беше открита от секретаря на НКБТХ, г-жа Камелия Димитрова, а експертите на АНКБТХ допринесоха с разработкa на структура, ръководене и докладване на изводите от успоредните практически сесии на форума (workshops), които бяха основен елемент  в програмата.