logo

Пролетна Антитрафик академия за доброволци 2022г.


За втора поредна година в условията на пандемия секретарите на МКБТХ - Монтана, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив, с подкрепата на НКБТХ, организираха Академия за антитрафик доброволци 2022. Събитието се проведе в онлайн формат, в платформата ZOOM. Академията се реализира в два поредни дни - 28.03.2022 г. и 29.03.2022 г. Участниците получиха основна, въвеждаща, информация за престъплението "трафик на хора", ролята на доброволците в превантивно - информационните дейности на Местните комисиии и възможностите за тематично обучение по метода "връстници обучават връстници". Към обучителния екип от секретарите на четирите местни комисии бе поканен да се присъедини и Кристиян Макаров от Фондация Кампания „А21” България. Той информира учениците за това, с което НПО може да бъде полезна в превенцията и в подкрепата на жертви на трафик на хора, как функционира безплатната телефонна линия 080020100. 

Основната цел на Академията бе да надгради и да развие доброволческата мрежа от подрастващи към Местните комисии за борба с трафика на хора, която да бъде в полза на превенционните дейности сред младежите.