logo

Община Монтана и Местната комисия за борба с трафика на хора- гр. Монтана подкрепиха социалната кампания Лев Инс " Пази детето в интернет".


На 15.02.2023г., в Голяма зала на Младежки дом- Монтана, г-н Явор Колев- експерт по киберсигурност, с 25-годишен професионален опит , изнесе открит урок пред аудитория от над 300 ученика от пети до седми клас.

Темата " Превенция на онлайн тормоза и посегателството на деца в дигиталното пространство" е особено актуална и след началния двугодишен период на Ковид- пандемията, през който животът на подрастващите протичаше основно в интернет пространството.

Местната власт изрази съпричаност към благородната мисия за повишаване на дигиталното образование и заяви своя ангажимент да участва активно в обществения диалог по тази толкова важна за цялото общество тема.

 

Инициативата " Пази детето в интернет" е социална кампания на " Лев Инс" и е победител в конкурса " Застрахователи на обществото 2022г". Тя има за цел да осигури защита за подрастващите деца, както и да изгради у тях умения за безопасно сърфиране в интернет пространството.