logo

МКБТХ Благоевград


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 430/ 28.08.2012 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Председател

Боряна Шалявска

Заместник-кмет по образование и бизнес развитие на Община Благоевград

Контакти


2700 гр.Благоевград, 
ул. "Тракия" №2 
Моб. тел.: +359 882 943 374
Секретар:  Любка Костадинова

Състав


1. Татяна Андонова, заместник председател на Окръжен съд – Благоевград

2. Катя Папазова, Юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Благоевград

3. Ивайло Златанов, началник на Регионално управление по образованието, гр. Благоевград

4. Владимир Карадаков, началник на Гранично полицейско управление, гр. Благоевград при РДГП, гр. Кюстендил

5. Инспектор Васил Грозданов, сектор „Борба с организираната престъпност" към ОДМВР, гр. Благоевград

6. Иснпектор Вержиния Лазарова, сектор „Противодействие на криминалната престъпност" към ОДМВР, гр. Благоевград

7. д-р Мирослава Йорданова, член на сдружение „Център за международно и европейско право"

Допълнителен член: д-р Антон Темелков, директор „Здравеопазване", Община Благоевград