logo

МКБТХ Благоевград


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 430/ 28.08.2012 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Председател

Контакти


2700 гр.Благоевград,
пл. Георги Измирлиев 1,
етаж 5, стая 508 
тел: 073 86 77 77 мобилен: 0882 943 374
e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg

Секретар:  Любка Костадинова

Състав


1. Татяна Андонова, заместник председател на Окръжен съд – Благоевград

2. Катя Папазова, Юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Благоевград

3. Ивайло Златанов, началник на Регионално управление по образованието, гр. Благоевград

4. Владимир Карадаков, началник на Гранично полицейско управление, гр. Благоевград при РДГП, гр. Кюстендил

5. Инспектор Васил Грозданов, сектор „Борба с организираната престъпност“ към ОДМВР, гр. Благоевград

6. Иснпектор Вержиния Лазарова, сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към ОДМВР, гр. Благоевград

7. д-р Мирослава Йорданова, член на сдружение „Център за международно и европейско право“