logo

МКБТХ Благоевград


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 430/ 28.08.2012 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Председател

Зорница Кралева

Заместник-кмет по европейските програми и проекти на Община Благоевград

Контакти


2700 гр.Благоевград,
пл. Георги Измирлиев 1,
етаж 1, стая 112
тел: 073 86 77 77 мобилен: 0882 943 374
e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg

Секретар:  Любка Костадинова

Състав


Татяна Андонова, заместник председател на Окръжен съд – Благоевград

инсп. Славчо Димитров, разузнавач в сектор Противодействие на криминалната престъпност към ОДМВР гр. Благоевград

Румяна Петкова, Директор на регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград

Ивайло Златанов, началник на Регионален инспекторат по образованието – Благоевград

Представител на „Гранично полицейско управление“

Ива Стоянова-Куртишева, експерт по линия „Трафик на хора“, сектор „Борба с организираната престъпност“ към ОДМВР – Благоевград

Мирослава Йорданова, член на сдружение „Център за международно и европейско право“