logo

Академия за доброволци 2021 г. ще се проведе в гр. Благоевград


На 11.06.2021 г., Регионален исторически музей, гр. Благоевград ще бъде домакин на Академия за доброволци 2021 г., в която ще вземат участие 35 ученици от гимназиалните класове на училища от гр. Благоевград. Академията за доброволци 2021 г. се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Благоевград и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет в партньорство с Община Благоевград и Регионален исторически музей – Благоевград.

По време на академията младежите ще получат познания за начините за предпазване от рискови ситуации, умения за прилагане на превантивни програми по теми, свързани с трафика на хора, ще доразвият своите презентационни умения, ще научат повече за елементите и структурата на обучителния процес по метода „връстници обучават връстници“. 

Поканен за лектор е г-н Михаил Стефанов, консултант и обучител по комуникации, презентационни и медийни умения. Г-н Стефанов е основател и директор на най-големия тийнейджърски фестивал в страната – The Bridge. През 2018 г. начело на международен образователен екип създава “Мини Машини” – първата в света изцяло сторифицирана платформа за умения на бъдещето за младежи. Това за кратко време го превръща в един от най-търсените вдъхновяващи говорители в страната.

Можете да научите повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора“ на интернет страницата на НКБТХ: www.antitraffic.government.bg.

За допълнителна информация, свързана със събитието, можете да се обърнете към МКБТХ, гр. Благоевград, г-жа Любка Костадинова, секретар, мобилен телефон: 0882 943 374 и електронна поща: blagoevgrad@antitraffic.government.bg