logo

30 служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ бяха обучени в Благоевград


Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Благоевград и Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет, в партньорство с Община Благоевград, проведоха специализирано обучение на тема „Практически насоки за идентификация и противодействие на престъплението трафик на хора“ на 2 юни 2021 г.

В събитието взеха участие 30 служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ от гранични полицейски управления – Гюешево, Благоевград, Кюстендил, Златарево, Гоце Делчев, Петрич и Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Аерогари.

Обучението се реализира в зала „22 Септември“ на Община Благоевград и беше открито от г-н Любен Милев, заместник-кмет по обществен ред, сигурност и спорт на Община Благоевград и председател на Местната комисия за борба с трафик на хора, който представи  ролята на Националната и Местната комисия като ключови партньори на правораздавателните и правоохранителни органи в борбата с престъплението.

Инспектор Борислав Пъргов от сектор „Трафик на хора“ в ГДБОП запозна присъстващите с нормативната база, идентификацията на жертви и разграничаването на трафика на хора от други престъпни прояви.

Прокурор Елица Калпачка, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Благоевград, представи спецификите при провеждането на разпит на пострадали лица и дейността на съвместните екипи за разследване.

Инспектор Димитрина Боянова от отдел „Противодействие на контрабандата и престъпността през държавната граница“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, постави акцент върху механизмите на сътрудничество при работа с пострадали лица.

В последния модул от специализираното обучение, участниците дискутираха предизвикателствата, свързани с динамичните промени в тенденциите на престъплението трафик на хора.

Събитието е част от дейностите на Раздел III „Обучение и квалификация на кадри“ от Местната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г. на Местната комисия за борба с трафика на хора. гр. Благоевград.