logo

Специализирано обучение за прокурори, съдии и разследващи се проведе в гр. Благоевград


На 1-ви октомври 2020 г. в зала "22 Септември", гр. Благоевград, се състоя специализирано обучение на тема "Възможности за подобряване на разследването и конфискация на имущество от трафик на хора чрез използване на интернет и отворени източници". Събитието се реализира в партньорство между Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Благоевград и Националната комисия за борба с трафика на хора, с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ България и Посолството на САЩ в Р България.

В откриването участие взеха г-жа Добряна Петкова, секретар на Националната комисия, инж. Румен Томов, кмет на Община Благоевград, г-н Любен Милев, зам.-кмет по обществен ред, сигурност и спорт и председател на МКБТХ – гр. Благоевград, г-жа Сийка Милева, говорител на Главния прокурор на Р България, а модератор на събитието бе г-жа Любка Костадинова, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Благоевград.

Целевата група в обучението бяха прокурори, съдии и разследващи, като лектори на сесиите бяха федерален прокурор Джесика Ким, постоянен съветник по юридическите въпроси към Посолството на САЩ в София и Букурещ, г-н Ивайло Ангелов, „Завеждащ специализиран отдел“ 01 в Национална следствена служба и г-н Николай Колев, Комисия за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобитото имущество - ТД Велико Търново.

В събитието взеха участие и експерти от Администрацията на Националната комисия и представители на Посолството на САЩ в България.

В първия панел федерален прокурор Джесика Ким представи въпроси, касаещи използването на електронни доказателства при разследване на престъпления и способите за събиране на такива.

Вторият панел бе воден от г-н Ивайло Колев, който постави акцент върху темата за спецификите при събиране и проверката на електронни доказателства при разследването на трафика на хора според българското законодателство.

Третата част от обучението бе водена от г-н Николай Колев. Той представи темата за гражданската конфискация като способ за противодействие на трафика на хора, както и конкретен случай от практиката.

Събитието бе закрито от г-жа Добряна Петкова и г-жа Любка Костадинова, а участниците изразиха своята удовлетвореност от презентираните панели.

Основаната цел на специализираното обучение беше да се подпомогне процеса на успешно разследване и противодействие на трафика на хора, като се насърчи използването на данни от отворени източници и интернет за установяване и конфискация на престъпното имущество, поддържайки тезата, че това е ключов компонент в борбата с престъпната дейност.