logo

Местните комисии за борба с трафика на хора в Благоевград и Бургас организират уебинар за журналисти


На 6-ти юли 2020 г. /понеделник/ от 13.30 ч., Местните комисии за борба с трафика на хора в градовете Благоевград и Бургас ще проведат регионален уебинар "Противодействие на трафика на хора чрез медии и обществени комуникации. Разследвания и добри практики". Онлайн събитието е подкрепено от Националната комисия за борба с трафика на хора с участието на секретаря й, - г-жа Добряна Петкова. Участници в уебинара ще бъдат журналисти, представители на местни и регионални медии от Бургас и Благоевград.

Гост-лектор в събитието ще бъде и г-н Росен Цветков  -  разследващ журналист, автор на филма „Улица Ад”, създаден след проведено разследване под прикритие за трафик на жени в Испания, Холандия и България.

По време на обучението ще се акцентира върху  противодействието и превенцията на трафика на хора, както и върху етичните норми на журналистическата практика при отразяването на случаи, свързани с престъплението. В тази връзка всеки участник ще получи специално разработени насоки „Медиите и трафика на хора“, създадени в рамките на проект "Борба с трафика на хора и организираната престъпност - фаза 2". Проектът е финансиран от Европейската комисия и изпълнен от Международния център за развитие на миграционни политики (ICMPD), в сътрудничество с Expertise France и FIIAPP и подкрепен от Европейския съюз.

Трафикът на хора е сложен социален проблем, който изисква задълбочена информираност и създаване на чувствителност към травмата на пострадалите лица, което би допринесло за ефективност  при отразяването на темата в медийното пространство.