logo

Специализирано обучение за служители от системата на Министерство на вътрешните работи "Практически аспекти в работата по случаи свързани с престъплението трафик на хора"


Местната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с Националната комисия за борба с трафика и Община Благоевград, организираха специализирано обучение за служители от системата на Министерство на вътрешните работи от Област Благоевград на тема "Практически аспекти в работата по случаи, свързани с престъплението трафик на хора".

Целите на обучението бяха да се наградят уменията за разпознаване и точното квалифициране на престъплението, прецизното разграничаване от други видове престъпна дейност и осигуряване на ефективно разследване, преследване и наказание.

Акцент беше поставен и върху своевременната идентификация на жертвите и оказване на цялостна и релевантна на нуждите и потребностите им помощ и подкрепа.

Присъстваха представители на сектор „Борба с организираната престъпност“, сектор „Разследване“, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ от Област Благоевград и Гранични полицейски управления – Златарево, Гюешево и Благоевград.

Лектори на специализираното обучение бяха Елица Калпачка, заместник – административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград, Владимир Николов, прокурор в Районна прокуратура – Плевен и главен инспектор Иво Бешков, началник на сектор „Криминална психология“ към Институт по психология на МВР.