logo

Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Благоевград - домакин на специализирано обучение за педагогически специалисти


На 13 март 2019 г., в зала 101 на Община Благоевград се проведе специализирано обучение за педагогически съветници и психолози от региона на тема "Интернет - безопасно пространство за децата и младежите в контекста на риска от попадане в трафик на хора". Събитието беше организирано от Местната комисия за борба с трафик на хора - Благоевград (МКБТХ), Национална комисия за борба с трафика на хора в партньорство с Община Благоевград и Регионално управление по образованието  - Благоевград.

Лектори  бяха Антоанета Василева и Ралица Михайлова - експерти от Национален център за безопасен интернет и Асоциация "Родители".

Г-жа Зорница Кралева, заместник - кмет по европейските програми и проекти и председател на МКБТХ откри събитието като приветства  участниците и постави акцент върху това, че децата и непълнолетните са особено уязвима група и практиката показва, че ежедневно попадат в рискови ситуации онлайн, което ги поставя в риск от въвличане в трафик на хора.

Работата на участниците в отделни групи по конкретни казуси спомогна за надграждане на компетенциите им, създаване на сензитивност към темата и мотивирането им да извършват превантивни дейности, да идентифицират потенциални жертви на трафик на хора и да партнират ефективно на МКБТХ – Благоевград.

Обучението се проведе с оглед разпространяващата се практика за въвличане в трафик посредством нови методи, средства и подходи, не малко от тях основаващи се на използването на информационните технологии, в частност интернет.