logo

МКБТХ Плевен


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД-10-1063 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Председател

Стефан Милев

Заместник-кмет на Община Плевен по „Проекти и хуманитарни дейности“

Контакти


Областна администрация, пл. "Възраждане" 1, етаж 1, офис 218
Мобилен телефон: 0889789255
e-mail: pleven@antitraffic.government.bg

Секретар: г-жа Иванка Ватева

Състав


Заместник-Председател: Паулина Кирова, д.м., Секретар на Община Плевен

Членове:

г-н Велислав Лельов, младши експерт, отдел „Криминална полиция“, ОД на  МВР – Плевен

г-жа Елица Спасова, началник на отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен

г-жа Яна Личева, старши експерт по природни науки и екология, Регионално управление на образованието – Плевен

г-жа Рени Кръстева, секретар на МКБППМН, Плевен

г-н Георги Райков, инспектор в сектор „БОП“ – Плевен, Ловеч

Допълнителни Членове:

г-н  Георги Георгиев, инспектор БППМН, отдел „Криминална полиция“, ОД на   МВР – Плевен