logo

Срещи с млади хора, регистрирани в Бюрото по труда, се превръщат във взаимно полезен диалог


По покана на психолога в дирекция „Бюро по труда“ - Плевен, секретарят на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) - Плевен, Иванка Ватева провежда редовни срещи с млади безработни. Срещите са в продължение на реализирано активно участие на секретарят на МКБТХ – гр. Плевен в Общата трудова борба, проведена в края на месец май.

Досега са се състояли две срещи през месец юли и две през месец октомври. Участниците са млади хора от Плевен и областта, на възраст до 29 години, регистрирани към момента в Бюрото по труда.

Освен че биват запознати със статистика за трафика на хора, с дейността на Националната комисия за борба с трафика на хората и на Местните комисии, акцент в презентацията пред младите хора са фалшивите обяви за работа и рисковете от попадане в трафик с цел трудова експлоатация.

Срещите са много ползотворни, защото се превръщат в диалог и се оказва, че голяма част от младите безработни са работили в чужбина, някои от тях имат личен горчив опит, а половината са чували за случай на трафик, фалшиви обяви или имат познати и роднини, попадали в такава ситуация. Поне досега участниците се справят безпроблемно с разпознаването на истинските и фалшивите обяви за работа в чужбина в интерактивната игра, която им предлага секретарят на МКБТХ - Плевен. Обявите са част от презентацията, изработена от доброволците към Комисията по време на Академията за доброволци през април тази година.

Всички си тръгват от срещите в Бюрото по труда „въоръжени“ с информационни материали по темата трафик на хора и много по-подготвени за предизвикателствата и изненадите на пазара на труда.

Следващите две срещи вече са насрочени - за 8 и 22 ноември.