logo

25 ромски медиатори участваха в обучение, организирано от МКБТХ - Плевен


На 25 юни, в изпълнение на Програмата за 2021 г. на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) - Плевен беше проведено еднодневно обучение за ромски медиатори - трудови, здравни, образователни и социални, от областите Плевен и Ловеч. Темата на обучението беше „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите“.

То беше възможност за запознаване на ромските медиатори със секретаря и членове на МКБТХ - Плевен и популяризиране на дейността на най-новата от десетте местни комисии за борба с трафика на хора в страната.

Програмата включваше информация за създаването на комисията в края на 2017 г. и мотивите за това, изнасяне на статистика за трафика на хора в област Плевен, популяризиране на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, представени от секретаря на КМБТХ - Плевен, Иванка Ватева.

Лектори бяха експерти от Българската асоциация за семейно планиране (БАСП) - д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на БАСП, и Огнян Каменов, Теодора Николова и Явор Лилов от Международната организация по миграция - София.

В обучението се включиха 36 души. От тях 25 са ромски медиатори - 10 здравни, 12 образователни и двама трудови посредници. Те бяха от общините Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долни Дъбник, Искър, Летница, Ловеч, Луковит, Троян и Угърчин. Участваха също експерти от общински администрации - от Долни Дъбник и Гулянци, психолог от дирекция „Бюро по труда“ - Плевен, членът на МКБТХ – Плевен Яна Личева, която е експерт в РУО - Плевен, психолог и социален работник от Комплекса за социални услуги, Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие - Плевен.

За кратко в обучението се включи регионалният екип на БАСП - д-р Красимир Романов и акушерката Борислава Иванова, които разказаха за услугите, които предлагат, специално в помощ на ромските момичета и жени от Плевенско и Ловешко.

Обучението премина при голям интерес.

Лекторите представиха видеофилми по темата. Както и новия проект на МОМ „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“.

Особено високо беше оценено от самите участници събирането на едно място на медиатори с различен профил. За разлика от здравните медиатори, които са организирани в мрежа, образователните нямат своя структура, работят обичайно по-кратко време, по проекти на общините и не успяват да постигнат трайни резултати.

Бяха споделени конкретни случаи на трафик на хора и се очертаха типичните за различните райони форми на трафик. Много сложна е ситуацията в Луковит и общината, което обяснява големият брой ромски медиатори там - 13, от които 11 присъстваха на обучението в Плевен.

На всички участници в обучението бяха раздадени информационни материали - флаери и плакати.

Обучението се проведе в предоставена общинска зала в сграда „Гена Димитрова“ при спазване на всички противоепидемични мерки.