logo

Специализирано обучение за педагогически съветници и училищни психолози се проведе в Плевен


На 20 май 2019 г. в Плевен беше проведено целодневно обучение на педагогически съветници и училищни психолози от Плевенска област по темата „Интернет - безопасно пространство за децата и младежите, в контекста на риска от попадане в трафик на хора“, организирано от Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) в изпълнение на Местната програма за 2019 г., с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора.лната комисия за борба с трафика на хора.

То се проведе в конферентна зала в сградата на регионална Библиотека „Христо Смирненски“, предоставена безвъзмездно от Община Плевен.

Лектори бяха Антоанета Василева и Ралица Михайлова - експерти към Националния център за безопасен интернет.

В обучението се включиха 35 човека, включително членовете на МКБТХ - Плевен Светослава Илиева, експерт в РУО на МОН и Елица Спасова, началник на отдел „Закрила на детето“ в РД „Социално подпомагане“ - Плевен. Обучението откри секретарят на Община Плевен, Паулина Кирова, която е зам.-председател на МКБТХ – Плевен.Сред участниците бяха педагогически съветници и психолози от почти всички професионални гимназии и средни училища в Плевен, а също техни колеги от Долна Митрополия, Долни Дъбник, Тръстеник, Възпитателно училище-интернат в с. Подем, от училищата в селата Ясен и Опанец.

В еднодневното обучение те се запознаха с аспектите на трафика на хора и рисковете за децата и младежите от попадане в такъв трафик. Лекторите поставиха акцент върху рисковете от въвличане на младите хора в трафик през Интернет. За педагозите особено интересни бяха кратките филмчета и видеоклипове, които им бяха показани. Мнозина от тях, особено тези с повече професионален опит, се оказаха много навътре в темата „трафик на хора“, споделяха интересни случаи от практиката си, задаваха въпроси. Обсъдена беше и темата за партньорството с родителите.

В работата по групи бяха създадени оригинални „сценарии“ за уроци на тема „Онлайн тормоз“, „Какво е секстинг“ и „Как да разпознаваме фалшивите обяви за работа“.

Обучението беше полезно за доизграждане на компетенции, създаване на чувствителност и мотивиране на педагозите да извършват превенция, да идентифицират потенциални жертви на трафик на хора, както и да партнират в бъдеще ефективно на Местната комисия за борба с трафика на хора - Плевен, която е най-младата в страната.