logo

МКБТХ - Плевен беше представена на Обща трудова борса в града


Секретарят на Местната комисия за борба с трафика на хора, Иванка Ватева участва в Общата трудова борса, организирана от Агенцията по заетостта, дирекция „Бюро по труда - Плевен“ на 30 май 2019 г. Домакин на форума беше Областна управа - Плевен, която беше представена от заместник-областния управител Татяна Божинова.

Борсата ръководи директорът на Бюро по труда - Плевен, Здравко Дафинов. В краткото си приветствие г-н Дафинов постави акцент върху портала „EURES“, който информира за условията на труд и пребиваване в европейските държави, и изпълнява важната роля да подпомага намирането на работа в полза на работодателите и работници в Европа и специално в трансграничните райони.

В борсата участваха 18 работодатели от различни сектори в област Плевен, но имаше и работодатели от други области, които имат обекти в Плевенски регион. В присъствените списъци се регистрираха 80 безработни и търсещи работа, а в залата влязоха и нерегистрирали се хора от тези категории.

Доброволецът към МКБТХ - Плевен Желяна Борисова раздаваше на всички пристигащи информационни материали по темата - брошури и флаери.

С голям интерес беше посрещната презентацията на секретаря на МКБТХ - Плевен на тема трафик на хора с цел трудова експлоатация, в която беше представена най-актуалната статистика на национално ниво и с акцент върху фалшивите обяви за работа в интернет.

Презентации направиха и двете най-големи нови фирми в региона - VOSS Automotive, чийто завод е в село Баховица, до Ловеч, където се произвеждат автомобилни компоненти за намаляване на вредните вещества в изгорелите газове от дизеловите автомобили, и Leoni, чиято база е в град Плевен - там ще се произвеждат кабели за автомобили.

По оценка и на организатори, и на участници борсата беше успешна. Почти половината от посетителите бяха млади хора до 29 години, беше представен и ромският етнос, макар и не така масово както на Трудовата борса в Плевен през септември 2018 г. След представянето на всички работодатели се проведоха индивидуални разговори със заинтересованите от офертите им.