logo

Секретарят на МКБТХ - Плевен участва в първа за годината трудова борса в областта


Извънредното положение, предизвикано от COVID-19, отмени трудовите борси в първата половина на годината, провеждани обичайно през месец май.

В началото на септември в град Долни Дъбник, в една от залите на читалище „Илия Бешков“ се проведе първата за годината трудова борса в област Плевен. Тя беше организирана от дирекция „Бюро по труда“ (БТ) - Долна Митрополия. За участие в борсата се регистрираха 23-ма безработни, търсещи работа, и пет фирми и институции. Три от фирмите бяха от Долни Дъбник.

По покана на директора на БТ - Долна Митрополия в борсата взе участие секретарят на Местната комисия за борба с трафика на хора - Плевен, г-жа Иванка Ватева. Тя предостави на всички участници информационни материали и представи дейността на Комисията и проблемите свързани с престъплението "трафик на хора", като постави акцент върху трудовата експлоатация.

Борсата премина успешно, като почти всички безработни проведоха индивидуални разговори с представените фирми. 

Планирано е провеждането на още две общи трудови борси в областта до края на септември - на 21 септември в Червен бряг и на 29 септември в Плевен.