logo

МКБТХ Варна


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №0136/25.01.2024 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Председател

Илия Коев

зам.-кмет на Община Варна

Контакти


бул. 8-ми Приморски полк,№43
9000 Варна
тел: 052 820 748

e-mail: varna@antitraffic.government.bg

Секретар: Димитър Василев Димитров, гл. експерт „Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора“, Дирекция „Превенции“

Състав


Зам.-председател: Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции“, Община Варна

Членове:

Кънчо Кънев, прокурор, Районна прокуратура, Варна

Силвия Кирилова, гл. инспектор, н-к сектор БОП – Варна към ГД „БОП“ – МВР

Анелия Манева, мл. експерт в отдел „КП“ при ОД на МВР Варна

Николай Събев, старши инспектор, н-к група ОИД ГПУ, Варна

Христина Димитрова, директор на дирекция „Социално подпомагане“, Варна

Д-р Борислав Станчев, гл.експерт „Превенции“, дирекция „Превенции“, Община Варна

Анна Николова, председател на Фондация „ЕС О ЕС – семейства в риск“

Допълнителни членове:

Илиян Ризов, председател на Сдружение „Съучастие“

Петя Иванова, гл. експерт „Училищна превенция“ в дирекция „Превенции“

Виолета Харизанова, председател на Фондация "Владиславово"

Нора Славова, прокурор при РП Варна