logo

МКБТХ Варна


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 4734 / 30.12.2013 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Председател

Тодор Иванов

зам.-кмет на Община Варна

Контакти


бул. 8-ми Приморски полк,
9000 Варна
тел: 052 820 677
факс: 052 820 675
e-mail: varna@antitraffic.government.bg

Секретар: Димитър Димитров, гл. експерт „Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора“, Дирекция „Превенции“

Състав


Зам.-председател: Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции“, Община Варна

Членове:

Владислав Томов, прокурор, Районна прокуратура, Варна

Силвия Кирилова, инспектор в сектор БОП – Варна към ГД „БОП“ – МВР

Мустафа Мустафа, инспектор в сектор „ППВОО“ – отдел „КП“ при ОД на МВР Варна

Стефан Христов, инспектор група ОИД ГПУ, Варна

Адриана Григорова, директор на дирекция „Социално подпомагане“, Варна

Допълнителни членове:

Анна Николова, председател на Фондация „ЕС О ЕС – семейства в риск“

Илиян Ризов, председател на Сдружение „Съучастие“

Петя Атанасова, представител на Сдружение „АВОПН“

Д-р Борислав Станчев, гл.експерт „Превенции“, дирекция „Превенции“, Община Варна

Камен Аполонов, ст.инспектор „ЕКОР“, дирекция „УСКОР“, Община Варна