logo

Кампания по повод 18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора


ОБЩИНА ВАРНА

ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ”

КАМПАНИЯ ПО ПОВОД

„18 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА“

За поредна година Местната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, стартира информационна кампания по повод „18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора“.

Партньори в кампанията саварненските училища с разкрити училищни превантивни клубове ( УПК ): I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „Константи Преславски“, ПТГ, МГ „Д-р Петър Берон“, ВТГ „Георги Стойков Раковски“, ПТГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и ПГГСД „Николай Хайтов“.

Целите на кампанията са повишаване на съпричастността към жертвите на престъплението „трафик на хора“ и на информираността за механизмите за въвличане, уязвимите групи, видовете експлоатация  и как можем да се предпазим.

В периода 17 – 25 октомври, в рамките на кампанията ученици от училищните превантивни клубове провеждат информационни сесии сред своите връстници и разпространяват информационни материали по темата.

Като част от кампанията на 17 октомври в х-л „Черно море“ се проведе двудневна „Академия за доброволци“, организирана отМестната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна. В рамките на Академията се проведе специализирано обучение на 36 доброволци от УПК, работещи по метода „връстници обучават връстници“. Обучението беше водено от експерти към Националния център за безопасен интернет, Георги Апостолов и  Антоанета Василева.

Чрез активен диалог между обучители и участници, работа в групи и обсъждане на различни стратегии за справяне при проблем в интернет, Академията достигна и покри своите цели за обогатяване познанията и информираността на учениците за: Рисковете за децата от въвличане в трафик на хора през Интернет;Развиване на умения за превенция на и реакция при онлайн проблеми и риск от попадане в трафик;  Развиване на умения за работа в екип; Развиване на умения за подготовка и осъществяване на интерактивни презентации; Как да се надгражда безопасното поведение на децата в интернет.