logo

Обучение на тема " Трафик на хора: Причини, идентификация и закрила на жертвите" за здравни, образователни и трудови медиатори - Област Варна


На 31 май 2022 г., в изпълнение на „Програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите – 2022 г.“, раздел III „Обучение и квалификация на кадри“, Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна, дирекция „Превенции“, Община Варна, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Международна организация по миграция (МОМ), проведе  регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Варна.

Срещата бе реализирана в рамките на проект „Повишаване осведомеността на местните общности в области със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от МОМ.

Целта на срещата бе да се повиши осведомеността на медиаторите по въпроси, свързани с работа в Европа и ЕИП, риск и защита от попадане в ситуация на трафик с цел трудова експлоатация, принудителна просия или сексуална експлоатация. Акцент в обучението бе идентификация на пострадали от трафик на хора и специфика на работа в ромска общност. Бяха представени основните стъпки за безопасна миграция. В отворена дискусия бяха разгледани проблемите пред, които могат да се изправят всички, търсещи реализация на трудовия пазар в различни европейски държави, както и към кого да се обърнат за помощ при възникване на проблеми.

В обучението се включиха 16 здравни, трудови и образователни медиатори от общините Варна, Аксаково, Долен Чифлик, Девня и Провадия.