logo

Обучение на професионалисти и доброволци от варненските училища за рисковете в интернет за децата в ситуация на Covid 19, социална изолация и дистанционно обучение


В рамките на информационната кампания по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора Местната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора проведоха обучения за професионалисти и доброволци от УПК, работещи по метода „връстници обучават връстници“, с  лектор Антоанета Василева, член на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа.

На 14 октомври 2020 г. в обучението взеха участие 25 председатели и секретари на Местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни от Варна и областта, и служители на ОД МВР Варна. Антоанета Василева, запозна участниците с новите измерения на трафика на хора и рисковете в интернет за децата в ситуация на Covid-19, социална изолация  и дистанционно обучение.

Акценти в обучението бяха как трафикантите са се възползвали от социалната изолация, за да повишат уязвимостта на децата и кои платформи използват, както и на какви рискове децата продължават да бъдат изложени чрез интернет, и как можем да ги предпазим чрез развиване на дигитално-медийната им грамотност.

По данни на Европол се наблюдава значително повишен брой на засечените и докладвани случаите на онлайн сексуална експлоатация на деца, в периода на социална изолация, както и производството и разпространението на снимки и видео съдържащи сексуална експлоатация на деца, а трафикантите все по-често използват и предлагат на "клиентите" онлайн стриминг "on demand".

На 15 и 16 октомври 2020 г. в обучението взеха участие 25 ученици от УПК, доброволци към дирекция "Превенции" на Община Варна, работещи по метода „връстници обучават връстници“.

Основен фокус на дискусията бе развиване на умения за разпознаване и превенция на трафика на хора през Мрежата и онлайн рисковете, които могат да доведат до трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация. В рамките на два дни, чрез интерактивни инструменти и групова работа 25 доброволеца развиваха умения за представяне на темата и създадоха свои презентации, насочени към техни връстници, с цел превенция на трафика на хора и рисково поведение в интернет.