logo

Дискусионен форум на тема "„Нови тенденции при трафика на хора. Противодействие на престъплението и отговори на предизвикателствата“.


На 05.10.2023 г., Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна проведе дискусионен форум за професионалисти, в х-л Черно море, град Варна на тема: „Нови тенденции при трафика на хора. Противодействие на престъплението и отговори на предизвикателствата“. Инициативата беше осъществена от МКБТХ Варна, дирекция „Превенции“, Община Варна, съвместно с  Националната комисия за борба с трафика на хора и с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“, в изпълнение на Програмата за дейността на МКБТХ - Варна за 2023 г., Раздел III, „Обучение и квалификация на кадри“ и реализиране на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Форумът бе част от инициативите по повод  „18 Октомври-Европейски ден за борба с трафика на хора“ .

Цел на форума: Повишаване информираността на професионалистите за предизвикателствата, свързани с методологията на разследване на престъплението „трафик на хора“, представяне на актуална информация за трансграничното сътрудничество при разследване на международен трафик, както и новите форми на трафик. Обсъдени бяха спецификите на региона, трудности при разследване и бяха споделени добри практики в противодействието на трафика на хора. С цел повишаване чувствителността към жертвите, участниците бяха запознати с тенденциите и предизвикателствата, свързани с жертвите на трафик на хора, мерките по закрила и последваща реинтеграция.

Участие взеха 26 представители на Окръжна прокуратура Варна, Районна прокуратура Варна, Следствен отдел при Окръжна прокуратура Варна, ОД – МВР Варна, Гранична полиция,Сектор БОП – Варна, членове на МКБТХ Варна.

Водещи лектори на форума бяха прокурор Гергана Кюркчийска, прокурор в СГП, доказан специалист с богат опит в разследването и противодействието на трафика на хора и г-жа Анна Николова, председател на Фондация „SOS – семейства в риск“ и управител на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора в града.