logo

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация "Закъде пътуваш".


Местната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, стартира ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Закъде пътуваш.

Тя ще се проведе в периода 11 април – 31 май 2022 г. Важен акцент в кампанията тази година е реалното увеличаване на риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация, в резултат на нарастващата вълна от бежанци, граждани на Украйна, бягащи от войната,  както и  безработицата в страната, създаваща предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа в страната и в чужбина.

Често фирми или конкретни лица, особено в по-малките населени места, търсят работници и им обещават невероятни условия за сезонна или временна работа. Често успяват да ги убедят, че няма никакви рискове и всичко е „уредено“.

Основна цел на кампанията е превенция, в посока информиране на българските граждани и гражданите на Украйна, желаещи да се  реализират на трудовия пазар в страната или в други държави членки на ЕС, за проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация. Необходимо е да се повиши осведомеността за механизмите, използвани при въвличане, както и да се насочи вниманието към конкретните признаци за идентифициране на жертви на трафик с цел трудова експлоатация.

Като наши партньори в кампанията се включват дирекция „Бюро по труда“ – Варна, Гранична полиция – Летище Варна и 10 варненски училища с разкрити училищни превантивни клубове (УПК).

Ще бъдат организирани информационни срещи с доброволци, работещи в центровете за подпомагане на бежанци, с цел идентификация на първо ниво на потенциални жертви на трафик. Флаери, отпечатани на украински език ще бъдат предоставени в пунктовете за подпомагане на украински граждани и в хотелите, където са настанени.

На партньорите в кампанията ще предоставим плакати и материали, от които българските граждани да се информират за рисковете, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация. По време на кампанията, доброволци от УПК ще провеждат информационни сесии сред връстници. В социалните мрежи, чрез видеоклип, доброволците ще отправят послания за опасностите от попадане в трафик на хора с цел трудова експлоатация.