logo

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация "Закъде пътуваш"


В периода 1 април – 31 май 2021 г. Местната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, проведоха ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Закъде пътуваш“, като част от Националната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

Като резултат от пандемията с COVID-19 и нарастващата безработица са налице предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа в страната и в чужбина. Акцент в кампанията тази година беше реалното увеличаване на риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация. Основната цел бе повишаване осведомеността на обществото и рисковите групи за механизмите, използвани при въвличане, както и насочване на вниманието към конкретните признаци за идентифициране на жертви на трафик с цел трудова експлоатация.

Съвместно с партньорите от Гранична полиция - Летище Варна бяха разпространени 600 информационни материали.

Поради наложените ограничителни мерки по повод пандемията от COVID 19, в кампанията се включиха шест варненски училища с разкрити превантивни клубове: МГ „Д-р „П. Берон“, IV ЕГ „Фредерик Ж. Кюри“, СУ за ХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия, ВТГ „Г.С. Раковски“ и ПГГСД „Николай Хайтов“. 35 доброволци от УПК, работещи по метода „връстници обучават връстници“ се включиха в кампанията. Проведоха  обучителни сесии на теми: „Трафик на хора с цел трудова експлоатация“, „Механизмите за въвличане в експлоатация на жертвите и как да се предпазим“. В рамките на тези сесии бяха обхванати 280 ученици. По време на кампанията бяха разпространени превантивни материала с информация за опасностите от попадане в трудова експлоатация. Кампанията достигна до 2490 ученици.  

Доброволци от училищните превантивни клубове изработиха видео, в което представиха опасностите и начините за предотвратяването им и отправиха послания към всички млади хора да бъдат информирани и предпазливи, когато търсят работа в страната или в чужбина. Видеото беше публикувано в социалната мрежа „Фейсбук“. Изготви се и „Фейсбук“ - рамка, общодостъпна за всички потребители на социалната мрежа, с която да подкрепят кампанията. За кампанията бяха информирани и родителите на учениците чрез електронния дневник в shkolo.bg.