logo

Кампания "Синьо сърце" по повод 30 юли - международен ден за борба с трафика на хора.


За поредна година Местната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора се присъединяват към глобалната инициатива „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”), организирана по случай отбелязването на 30 юли – Международния ден за борба с трафика на хора.

Символът на кампанията е синьо сърце, изразяващо тъгата на жертвите на трафик. То напомня на света за студеното сърце на онези, които купуват и продават човешки същества. Синият цвят показва ангажимента на Обединените нации за борба с това престъпление, което лишава хората от техните права, достойнство и разрушава мечтите им.

Трафикът на хора е престъпление, което експлоатира жени, деца и мъже за многобройни цели. Според Международната организация на труда 21 милиона души са жертви на принудителен труд в световен мащаб. Тази оценка включва и жертви на трафик на хора за трудова и сексуална експлоатация.

Всяка страна по света е засегната от трафика на хора, независимо дали е страна на произход, транзит или дестинация за жертви. Почти една трета от всички жертви на трафик на хора по света са деца, а жените и момичетата съставляват 71% от жертвите, се посочва в доклад на ООН.

Цел на кампанията е да информираме младите хора за рисковете, свързани с трафика на хора, както и да повишим чувствителността сред обществото към жертвите и да изградим нетърпимост към извършителите.

Инициативата се провежда в района на Фестивален комплекс и алеите на Морската градина, като посланици на кампанията са доброволци от Градския превантивен клуб, подпомагащи дейността на МКБТХ Варна към дирекция „Превенции“, Община Варна.

Предвид епидемичната обстановка в страната и региона и с оглед спазване на наложените мерки, доброволците са оборудвани с необходимите предпазни средства, осигурени от Община Варна.

В рамките на кампанията се разпространяват информационни материали, предоставени от НКБТХ и дирекция „Превенции“, Община Варна.