logo

Кампания "Синьо сърце" по повод 30 юли - международен ден за борба с трафика на хора.


За поредна година и в изпълнение на програмните намерения на МКБТХ – Варна за дейности по превенция на трафика на хора за 2022 г. раздел II „Превенция“, на 29.07.2022 г. от 17:00 до 18:00 ч., в района на Фестивален комплекс (площад Антон Новак), се проведе кампания „Синьо сърце“ по повод 30 юли - Международен ден за борба с трафика на хора. Кампанията беше организирана от Община Варна, дирекция „Превенции“, Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна и Националната комисия за борба с трафика на хора.

Основната цел на кампанията беше да информира младите хора за рисковете, свързани с престъплението „трафик на хора“, да повиши чувствителността на обществото към жертвите на това престъпление и да акумулира нетърпимост към извършителите.

Целевата аудитория бяха граждани и гости на Варна, с акцент върху младите хора.

Като посланици на кампанията се включиха 15 доброволци, облечени с бели тениски с логото на кампанията, ученици от Градския превантивен клуб към дирекция „Певенции“, подпомагащи дейността на МКБТХ Варна. На 2 щанда и чрез 3 мобилни екипа, доброволците раздаваха превантивни информационни материали и запознаваха гражданите и гостите на града със съдържанието и целите на кампанията. В знак на съпричастност, младите хора си правиха снимки в рамки „синьо сърце“.