logo

Варна: Кампания по повод 18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора


За поредна година Местната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, стартира информационна кампания по повод „18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора“, под наслов „Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация съществува“.

Въвличането в този вид експлоатация е една от най-разпространените форми на трафик, съгласно официалните данни на Прокуратурата на Р.България и Европейската комисия. Годишно около 300 български граждани, основно жени, биват подлъгани и експлоатирани сексуално, включително зад граница.

В рамките на кампанията, 14 – 31 октомври, ще се проведат редица инициативи, насочени към повишаване на съпричастността към жертвите на престъплението „трафик на хора“ и на информираността за механизмите за въвличане, уязвимите групи, видовете експлоатация  и как можем да се предпазим:

На 14 октомври, съвместно с Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, се провежда обучение на председатели и секретари на Местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни от Варна и областта на тема: „Новите измерения на трафика на хора и рисковете в интернет за децата в условията на COVID-19, социална изолация и дистанционно обучение“.

 На 15 октомври стартира двудневно обучение на 25 доброволци от УПК, работещи по метода „връстници обучават връстници“, на тема: „Превенция на трафика на хора и рисковете в интернет в ситуация на COVID-19 и социална изолация“.

Като лектор на обученията за професионалисти и доброволци е поканена Антоанета Василева, член на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа.

На 17 октомври доброволците от варненските гимназии, членове на училищните превантивни клубове (УПК) към дирекция „Превенции“, Община Варна ще се включат в онлайн събитие, като част от кампанията Walk For Freedom - „Поход за свобода“ под надслов „ЗначениетоНаСвободата“ с организатор Фондация „А21 България“, на което ще получат повече информация за трафика на хора и начините за противопоставяне на съвременното робство.

На 22 октомври,  МКБТХ Варна, дирекция „Превенции“, Община Варна съвместно с  Националната комисия за борба с трафика на хора и с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“ организира дискусионен форум за професионалисти на тема: „Разследване на трафик на хора. Предизвикателства. Предоставяне на закрила и достъп до права“. Във форума ще се включат магистрати, служители на МВР, НПО, представители на община Долен чифлик, членове на МКБТХ Русе и МКБТХ Варна.

Като лектори са поканени прокурор Гергана Кюркчийска, административен ръководител на РП Оряхово, доказан специалист с богат опит в разследването и противодействието на трафика на хора и г-жа Анна Николова, председател на фондация “SOS – семейства в риск“, управител на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора.

В рамките на кампанията в 12 варненски училища с разкрити Училищни превантивни клубове към дирекция „Превенции“, доброволци, работещи по метода „връстници обучават връстници“ ще провеждат информационни сесии. Целта е да информират младите хора за рисковете от попадане в трафик на хора и методите за предпазване.

С подкрепата на студентските съвети ще се проведат информационни срещи в Техническия и Икономическия университети в града.

Всички инициативи в рамките на Кампанията се организират при спазване на противоепидемичните мерки за COVID- 19.