logo

“Поход за Свобода” във Варнa


За първи път Община Варна, дирекция „Превенции“, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) Варна и Фондация „SOS – семейства в риск“ бяха домакини на това събитиепрез 2019 година. Автор на тази най-мащабна информационна кампания против трафика на хора и в подкрепа на жертвите е международната неправителствена организация А21.Инициативата се осъществява по повод „18 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА“. Походът се провежда в един конкретен ден през м. октомври, в един конкретен час по цял свят, което позволява събитието да бъде комуникирано като глобално, мащабно и с лавинообразен ефект. Във Варна Walk For Freedom – „Поход за свободасе проведе на 15.10.2022 г.

Целта на Похода е да насочи общественото и медийно внимание към проблема със съвременното робство, към мащабите на търговията с човешки съдби, в посока превенция и повишаване информираността на обществото, по един нетрадиционен начин. В 11.00 часа, в колона, един зад друг, участниците извървяха мълчаливо, символичното разстояние отФестивален и конгресен център – Варна, по продължението на бул. „Княз Борис I“и походът завърши на площад „България“. Инициативата обедини партньори и съмишленици (доброволци, учащи, студенти, работещи, родители, учители, професионалисти, граждани с активна обществена позиция), за да разкрият пред обществеността глобалните мащаби на престъплението „трафик на хора“ и на търговията с човешки съдби у нас, както и в подкрепа на жертвите.Събитието има застъпнически характер и цели да покаже, че в нашия град има хора, които са наясно с проблема и не са съгласни с бързо растящата статистика за хора, живеещи в робство.

Като партньори в кампанията се включиха: Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ); студентските съвети от Технически университет Варна, Варненски свободен университет, Медицински университет Варна, Икономически университет, Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“; ученици от I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „Константи Преславски“, ПТГ, МГ „Д-р Петър Берон“, ВТГ „Георги Стойков Раковски“, ПТГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ иПГГСД „Н.Хайтов“; неправителствени организации.

Участници в похода бяха 180 ученици от варненските училища, в които има разкрити училищни превантивни клубове (УПК); студенти от варненските университети, представители на Фондация „SOS – семейства в риск“ и служители на дирекция „Превенции“, Община Варна.