logo

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация "За къде пътуваш".


КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Местната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, стартират ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „За къде пътуваш“, като част от Националната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

Националната кампания се провежда под надслов „Трафикът на хора съществува“.

Кампанията на местно ниво ще се проведе в периода 11 май – 30 юни 2020 г. Важен акцент тази година е реалното увеличаване на риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация, като резултат от пандемията от COVID-19 и нарастващата безработица, създаваща предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа в страната и в чужбина.

Често фирми или конкретни лица, особено в по-малките населени места, търсят работници и им обещават невероятни условия за сезонна или временна работа. Често успяват да ги убедят, че няма никакви рискове и всичко е „уредено“. А дали е така?

Кампанията цели повишаване осведомеността на обществото и рисковите групи за механизмите, използвани при въвличане, както и да насочи вниманието към конкретните признаци за идентифициране на жертви на трафик с цел трудова експлоатация.

Ежегодно като наши партньори в кампанията се включват Бюрото по труда – Варна, Гранична полиция, Летище Варна и 12 варненски училища с разкрити училищни превантивни клубове (УПК).

За достигане целите на кампанията, тази година като партньори бяха привлечени и кметствата на територията на Община Варна (райони: Одесос, Приморски, Младост, Владиславово и Аспарухово; кметства: Каменар, Тополи, Звездица, Константиново и Казашко).

На партньорите ще бъдат предоставени плакати и информационни материали, от които гражданите да се информират за рисковете, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация, да се запознаят обстойно с всяка една стъпка преди да вземат окончателно решение за пътуване в чужбина, да получат информация за опасностите и механизмите на трудова експлоатация, съвети за справяне с риска и къде могат да получат помощ.

По време на кампанията, с доброволци от УПК ще се провеждат регулярни онлайн дискусии по темата.