logo

“Поход за Свобода” във Варнa


На 19.10.2019 г., за шеста поредна година, Фондация “А21 България” организира в България най-мащабната информационна кампания против трафика на хора: Walk For Freedom – „Поход за свобода”. Инициативата е по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора.

За първи път Община Варна, дирекция „Превенции“, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) Варнаи Фондация „SOS – семейства в риск“, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), бяха домакини на това събитие.

Целта на Похода е да насочи общественото и медийно внимание към проблема със съвременното робство по един нетрадиционен начин.Инициативата събра граждани с активна обществена позиция, партньори и съмишленици в борбата с трафика на хора, като имаше за цел да обърне вниманието на българите към огромните мащаби на трафика на хора и търговията с човешки животи у нас. Освен това,инициативата цели да се разпространи и информация за един от най-ценните инструменти в тази борба, а именно Националната телефонна линия за борба с трафика на хора, която приема сигнали за случаи на трафик на хора денонощно и безплатно на телефон 0800 20 100.

 “Поход за Свобода” е ежегодно събитие, което се провежда в повече от 450 града в над 50 държави по цял свят и с това се превръща в най-голямата и значима инициатива в подкрепа на жертвите на трафик на хора в света. За първа година България участва в международната инициатива на А21 с цели 26 града-домакини.

Според данни от доклада на Националната комисия за борба с трафика на хора за 2018 г., България продължава да е страна източник на жертви на трафик, а според последния доклад на ЕК за напредъка в борбата с трафика сме сред петте държави, основни източници на пострадали от престъплението в ЕС. Резултати от социалния експеримент “Summer Jobs”, проведен от Фондация А21 сочат, че близо 99% от студентите в българските университети са уязвими към трудова  експлоатация при кандидатстване за сезонна работа в чужбина.

Участници в похода бяха около170 ученици от варненските училища, в които има разкрити училищни превантивни клубове (УПК): I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „Константи Преславски“, ПТГ, МГ „Д-р Петър Берон“, ВТГ „Георги Стойков Раковски“, ПТГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ иПГГСД „Н.Хайтов“; студенти от варненските университети: Технически университет Варна, Варненски свободен университет, Медицински университет Варна, Икономически университет, Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ и представители на неправителствени организации: Фондация „SOS – семейства в риск“ и други.

Жителите и гостите на град Варна станаха свидетели на нещо нестандартно и различно. Походът стартира в 11:00часаотФестивален и конгресен център – Варна, след което продължи по бул. „Княз Борис I“изавърши на площад „България“.В колона, един зад друг, участниците извървяха мълчаливо символичното разстояниев подкрепа на борбата с едно от най-сериозните глобални престъпления – трафика на хора, носейки различни послания, в посока превенция и повишаване информираността на обществотопо един нетрадиционен начин.