logo

МКБТХ Русе


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД 01/295 от 17.02.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Председател

Енчо Енчев

Заместник-кмет на Община Русе

Контакти


Русе - 7000

ул "Княжеска" № 8
Община Русе - МКБТХ
тел: 082/ 841918
 
Секретар:  Албена Нинова

Състав


Съгласно заповед №РД-01-396 от 12.02.2020 г. на кмета на Община Русе
 
Заместник-председател: Спасимир Димитров, Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе
 
Членове:

- Димитър Чорбаджиев, Директор  Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе

- Георги Георгиев, Директор Териториална дирекция "Национална сигурност" - Русе

- Доц. д-р Никола Събев д.м., Русенски университет „Ангел Кънчев“

- д-р Павлин Коджахристов - Заместник-директор на ОД на МВР - Русе

- Пламен Бороджиев, Началник сектор Борба с организираната престъпност – Русе, Разград

- Вилма Събкова - Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Русе

- д-р Росица Георгиева - Началник Регионално управление на образованието - Русе