logo

МКБТХ Русе


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД 01/295 от 17.02.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Председател

Иван Григоров

Заместник-кмет на Община Русе

Контакти


Превантивно-информационен център
ул. Плиска 78, бл. Мадара, вх.А,
Община Русе
тел: 082/ 841918
 
Секретар:  Албена Нинова

Състав


Заместник-предстедател: Спасимир Димитров, Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе
 
Членове:

Димитър Чорбаджиев, Директор  Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе

Кристина Георгиева, Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе

Петър Георгиев, Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе

Димитър Райнов, Началник Регионален инспекторат по образование – Русе

Доц. д-р Никола Събев д.м., Русенски университет „Ангел Кънчев“

Георги Георгиев, Началник сектор Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Русе

Пламен Бороджиев, Началник сектор Борба с организираната престъпност – Русе, Разград