logo

МКБТХ Русе


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД 01/295 от 17.02.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Председател

Иван Григоров

Заместник-кмет на Община Русе

Контакти


Превантивно-информационен център
ул. Плиска 78, бл. Мадара, вх.А,
Община Русе
тел: 082/ 841918
 
Секретар:  Албена Нинова

Състав


Съгласно заповед №РД-01-1073 от 26.04.2018 г. на кмета на Община Русе
 
Заместник-председател: Спасимир Димитров, Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе
 
Членове:

- Димитър Чорбаджиев, Директор  Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе

- Петър Георгиев, Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе

- Доц. д-р Никола Събев д.м., Русенски университет „Ангел Кънчев“

- Георги Георгиев, Директор Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Русе

- Пламен Бороджиев, Началник сектор Борба с организираната престъпност – Русе, Разград

- Николай Кожухаров - Началник сектор Противодействие на криминалната престъпност при ОДМВР - Русе

- Росица Георгиева - Началник Регионално управление на образованието - Русе