logo

МКБТХ Русе


СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД 01/65 от 05.01.2011 НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Председател

Димитър Недев

Заместник-кмет на Община Русе

Контакти


Русе - 7000

ул "Княжеска" № 8
Община Русе - МКБТХ
тел.: 0882049411
е-мейл: ruse@antitraffic.government.bg;
 
Секретар:  Албена Нинова

Състав


Съгласно заповед №РД-01-144 от 19.01.2022 г. на кмета на Община Русе

Заместник-председател: Георги Игнатов – Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе

Членове:

Комисар Димитър Чорбаджиев – Директор Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе
Комисар Явор Димитров – Заместник–директор на ОД на МВР - Русе
Комисар Пламен Бороджиев – Началник отдел Център – Север към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
Добромир Георгиев – Директор Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Русе
Вилма Събкова – Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе
д-р Росица Георгиева – Началник Регионално управление на образованието - Русе
Доц. д-р Никола Събев, д.м.н. – Декан на факултет ФОЗЗГ в Русенски университет „Ангел Кънчев“