logo

Свободни работни позиции


СЪОБЩЕНИЕ


Резултат от проведено заседание на комисията по провеждане на конкурс за номинации за членове на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА), проведено на 20.08.2018 г. Предвид показаните резултати от проведения конкур

Конкурс за набиране на кандидатури за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА)


О Б Я В Л Е Н И Е Относно: Конкурс за набиране на кандидатури за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА)            На основание чл. 36 от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и правило 9 о

Конкурс за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора


Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „Старши счетоводител“:Обявление за конкурс: Обява конкурсЗаявление за участие в конкурс: zaiavlenie konkursДекларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС:

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора


Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „главен експерт“:Обява за конкурс Заявление за участие в конкурсаДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС Национална комисия за борба с трафик

Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора


Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „старши експерт“:Обява за конкурс Заявление за участие в конкурсаДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС Национална комисия за борба с трафик

Списък на одобрените кандидати за номинации за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора


Spisuk odobreni kandidati konkurs GRETA

Конкурс за набиране на кандидатури за номинации за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА)


СПИСЪК с допуснатите до интервю кандидати за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора /ГРЕТА/ към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора можете да намерите тук. О Б Я В Л Е Н И Е      Относно: Конкурс

Конкурс за заемане на длъжността "старши експерт" в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора


Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността "старши експерт":Обява за конкурсЗаявление за участие в конкурсДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСНационална комисия за борба с трафика на хор

Резултати от конкурс за длъжност "Счетоводител"


http://www.antitraffic.government.bg/images/documents/scan%20-%20protkol%20schetovoditel.pdf

Резултати от конкурс за длъжност "Старши експерт"


http://www.antitraffic.government.bg/images/documents/scan%20-%20protokol%20%202%20ekspert.pdf