logo

Свободни работни позиции


Конкурс за заемане на длъжност "секретар" на администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора


Обявление

Повече информация може да откриете ТУК!

Конкурс за заемане на длъжност "юрисконсулт" на администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора


Обявление

Повече информация може да откриете ТУК!

Списък на допуснатите кандидати