logo

Доброволци към Местната комисия във Варна с изследване за медийното отразяване на феномена "трафик на хора"


Доброволци към дирекция „Превенции“ проследиха медийното отразяване на проблема „трафик на хора“ в електронни ежедневници за последната 1 година. В изследването бяха включени 10 ежедневници и над 107 статии и интервюта. В своите анализи, доброволците са отчели широкото отразяване на темата „трафик на хора“, осъдителното отношение към трафикантите и изразената съпричастност към жертвите.

Инициативата е част от ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Закъде пътуваш?“, организирана от Местната комисия за борба с трафика на хора и дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора.

В рамките на кампанията, доброволците активно участваха в онлайн дискусии: „Стандарти и условия за работа в чужбина“, „Трудов договор. Права и задължения на работника и работодателя“, „Институции, ангажирани в превенцията и противодействието на трафика на хора“, „Нормативна уредба“ и състезание „Намери съмнителна обява за работа в интернет“.

Местната комисия за борба с трафика на хора, съвместно с партньорите от районните кметства на Община Варна, Бюрото по труда – Варна, Гранична полиция - Летище Варна разпространи 3000 информационни материали сред граждани и гости на града.

Като резултат от пандемията с COVID-19 и нарастващата безработица са налице предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа в страната и в чужбина. Акцент в кампанията тази година е реалното увеличаване на риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация.

Целта на кампанията е повишаване осведомеността на обществото и рисковите групи за механизмите, използвани при въвличане, както и да насочи вниманието към конкретните признаци за идентифициране на жертви на трафик с цел трудова експлоатация.