logo

Варна: Кампания по повод 18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора


За поредна година Местната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, проведе информационна кампания по повод „18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора“, с фокус върху сексуалната експлоатация, под надслов „Не си играй със съдбата им“. Въвличането в този вид експлоатация е една от най-разпространените форми на трафик, съгласно официалните данни на Прокуратурата на Р.България и Европейската комисия.Акцентът на кампанията е поставен върху ползването  на сексуални услуги, предоставяни от жертви на трафик. Търсенето на сексуални услуги е един от основните фактори, които мотивират престъпниците да експлоатират жертвите си. Не всяко момиче, което проституира, го прави доброволно, а когато клиентът знае това, той е съучастник в престъпление и неговите постъпки също подлежат на наказание и санкции.   Хората, които плащат за сексуални услуги от жертви на трафик, носят наказателна отговорност.

В рамките на кампанията 15 – 31 октомври, се проведоха следните  инициативи:

На 15 Октомври кампанията стартира с дискусионен форум, с участието на прокурори, следователи, оперативни работници от МВР и членове на МКБТХ Варна на тема: "Повишаване на капацитета на разследване на престъплението „Трафик на хора“. Онлайн престъпления. Способи за събиране на доказателства. Идентификация и насочване на жертви на трафик на хора“ – Лектори  прокурор Гергана Кюркчийска, Анна Николова (SOS - семейства в риск) и Томас Дохърти, регионален съветник за Централна и Източна Европа по компютърни престъпления и интелектуална собственост към Департамента по правосъдие на САЩ.

На 19 Октомври се проведе обучение за професионалисти (членове на МКБППМН, Инспектори ДПС, обществени възпитатели), на тема: "Предпоставки за въвличане на подрастващите в престъплението „Трафик на хора“. Идентификация и подкрепа в училищна среда" – Лектор Антоанета Василева, член на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа и представител на Националния център за безопасен интернет.

На 20 и 21 Октомври се проведе двудневна академия за доброволци от УПК към дирекция „Превенции“, Община Варна, на тема: "Трафик на хора. Рисковете в интернет пространството" – Лектор Антоанета Василева, член на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа и представител на Националния център за безопасен интернет. Участие взеха 23 ученици от общо 7 варненски гимназии, доброволци към дирекция „Превенции“, община Варна. Основни акценти в обучението бяха рисковете в интернет пространството при търсене на работа и методи за разпознаване на рискови ситуации, които биха могли да доведат до въвличане в трафик на хора. В рамките на обучението участниците разработиха и представиха пред своите връстници темите: „Въвличане в сексуална експлоатация през интернет“; „Трафик на хора с цел продажба на органи (чрез интернет)“; „Трафик на деца през интернет“; „Въвличане в трудова експлоатация през интернет“.

В 10 варненски училища, с разкрити УПК към дирекция "Превенции", Община Варна, доброволци, работещи по връстников подход, проведоха информационни сесии сред учениците в клас и кампании, насочени към информиране на училищната общност.