logo

Варна: Дискусионен форум „Разследване на трафик на хора. Предизвикателства. Предоставяне на закрила и достъп до права“


На 22.10.2020 г., в хотел Черно море, се проведе дискусионен форум за професионалисти на тема: „Разследване на трафик на хора. Предизвикателства. Предоставяне на закрила и достъп до права“.

Инициативата беше осъществена от МКБТХ Варна, дирекция „Превенции“, Община Варна и Националната комисия за борба с трафика на хора, с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“. Дейността се реализира и в изпълнение на Програмата за дейността на МКБТХ - Варна за 2020 г., Раздел III, „Обучение и квалификация на кадри“ и реализиране на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.

Основна цел на събитието беше да се повиши информираността на професионалистите спрямо правната характеристика и уредба на престъплението „трафик на хора“, предизвикателствата, свързани с методологията на разследване, техниката на разпит на жертвите на трафик на хора, както и спрямо закрилата и подкрепата на жертви на трафик, свидетелите в наказателното производство и междуинституционалното взаимодействие в хода на разследването.

Участие взеха 26 представители на Окръжен съд Варна, Районен съд Варна, Окръжна прокуратура Варна, Районна прокуратура Варна, Окръжен следствен отдел Варна, ОД – МВР Варна, Гранична полиция,Сектор БОП – Варна, Община Долен чифлик, НПО, членове на МКБТХ Русе и МКБТХ Варна.

Дискусионният форум бе открит от г-н Тодор Иванов, зам. – кмет на Община Варна и председател на МКБТХ – Варна, който отправи приветствие към всички участници.

Водещи лектори на форума бяха прокурор Гергана Кюркчийска, административен ръководител на РП Оряхово, доказан специалист с богат опит в разследването и противодействието на трафика на хора и г-жа Анна Николова, председател на Фондация „SOS – семейства в риск“ и управител на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора в града.

В поверените й обучителни сесии прокурор Кюркчийска акцентира върху следните теми: Противодействието на трафика на хора и специфичната методология на разследването на престъплението „трафик на хора“, с фокус новите форми на това престъпление; Международното правно сътрудничество при разследване на трафик на хора: добри практики; Спецификите на региона, трудности при разследване и споделяне на опит в противодействието на трафика на хора.

Г-жа Анна Николова насочи вниманието на присъстващите към  практическото прилагане на„Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик“ и ги запозна с мерките по закрила, достъп до права и последваща реинтеграция, с цел повишаване чувствителността към жертвите на трафик на хора.