logo

Информационни обучителни часове за превенция на престъплението трафик на хора и безопасното използване на онлайн платформи, сайтове за игри и социални мрежи за общуване бяха проведени в Първо ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев


С любезното съдействие и покана от страна на г-жа Люси Дерменджиева, директор на Първо ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев в продължение на два дни учениците от четвърти, пети и шести клас се запознаха с рисковете от попадане в трафик на хора и най-често срещаните онлайн опасности.

През последните години основен способ за въвличане в трафик е използването на новите технологии и комуникационни канали. Децата и непълнолетните са особено уязвима група за попадане в ситуация на трафик на хора чрез Интернет поради достъпността на мрежата, анонимността на лицата в нея, както и заради особеностите на възрастта, предразполагащи към неограничено търсене и осъществяване на контакти и попадане в ситуации на риск. Допълнителен риск при онлайн комуникацията е заменянето на реалния свят с виртуален и непосредственото общуване.

Информационните часове имаха за цел да повишат тематичната информираност сред децата  – какво точно представлява престъплението трафик на хора, как да разпознават рисковите ситуации и хора, как биха могли сами да се предпазят.

По време на часовете децата получиха и практически познания относно това как и къде могат да намерят подкрепа – структури, институции, горещи телефонни линии.

Обучителните часове са част от цялостния превантивен процес, ориентиран към децата за справяне с формите на експлоатация и ранната преидентификация на деца, жертви на трафик, създаден в партньостсво между Местната комисия за борба с трафика на хора – Благоевград и Местната комисия за борба с трафика на хора – Сливен.