logo

Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Монтана проведе специализирано обучение за учители по информационни технологии


На 27 март 2019г., в Младежки дом, гр. Монтана, се проведе специализирано обучение за учители по информационни технологии от гр. Монтана, гр. Берковица и гр. Вършец на тема: „ Интернет- безопасно пространство за децата и младежите в контекста на риска от попадане в трафик на хора”.

Събитието беше организирано от Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Монтана и Националната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с Община Монтана и Регионалното управление по образование- Монтана.

Лектори бяха г-жа Антоанета Василева и г-жа Ралица Михайлова, експерти от Национален център за безопасен интернет и Асоциация "Родители"

Обучението се проведе с оглед разпространяващата се практика за въвличане в трафик посредством нови методи, средства и подходи не малко от тях основаващи се на използването на информационните технологии в частност интернет.

Бяха използвани голям брой презентации, видеоматериали, казуси и дискусии, които поддържаха интереса на участниците до края на обучението.