logo

Уебинар на тема: " Подкрепа на жертвите на трафик на хора в наказателното производство, психологически аспекти на разпита на пострадали от престъплението "трафик на хора" и психотравмата при пострадали от трафик на хора.


На 1 декември 2020г., се проведе уебинар на тема: " Подкрепа на жертвите на трафик на хора в наказателното производство, психологически аспекти на разпита на пострадали от престъплението " трафик на хора" и психотравмата при пострадали от трафик на хора, организиран от Местната комисия за борба с трафика на хора - Монтана, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора -гр. София и Фондация " Ханс Зайдел"- България.

Събието беше открито от г-н Тихомир Антонов, Заместник-кмет на Община Монтана и Председател на МКБТХ- Монтана и от г-жа Добряна Петкова - И.Д. секретар на НКБТХ- София.

Лектори на уебинара бяха: г-жа Гергана Кюркчийска- Административен ръководител на Районна прокуратура Оряхово и Д-р Росанка Венелинова - психиатър и изпълнителен директор на Фондация " Център Надя", гр. София.

В събитието взеха участие членове на МКБТХ от градовете Монтана, Велико Търново и Плевен, както и специалисти  работещи и имащи отношение към престъплението трафик на хора.