logo

Монтана бе домакин на обучение за местни трудови медиатори


В периода от 30.07.2020г - 01.08.2020г., в рамките на проект BRIGHT (Building RIGHTs- based and Innovative Governance for EU mobile women) "Подкрепа на трудовите права на мобилните работнички от ЕС ", Монтана бе домакин на обучението на местни трудови медиатори. Проектът се изпълнява от Център за развитие на устойчиви общности, а целта му е да насърчи иновативни партньорства за социално включване на мобилните работнички и упражняването на техните права в ЕС.

В рамките на това обучение бе отправена покана за патньорство към секретаря на МКБТХ- Монтана. Неговата задача бе да запознае участниците в обучението със същността на трафика на хора, съгласно Закона за борба с трафика на хора, с рисковите групи, работата в мрежата по идентифицирани случаи на трафик на хора по Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, видовете трафик според вида на експлоатация, начините за предпазване и въвличане в такава ситуация, последствията върху личността на пострадалите от престъплението.

В обучението взеха участие 17 жени, сред които здравни медиатори от 5 общини в област Монтана, младежки медиатори, представители на Областна администрация Монтана- специалисти по регионално развитие и равнопоставеност на жените и мъжете, представител на Местната комисия за борба с трафика на хора- Монтана, представители на НПО, Общински съвет по наркотични вещества и други институции.

Линк към събитието:

https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-bright/letyasht-start-na-obucheniyata-za-mestni-trudovi-mediatori-v-montana