logo

Онлайн уъркшоп:Предизвикателства и актуални тенденции в директната работа по случаи на деца и лица в ситуация на пандемия, предизвикана от COVID – 19, в контекста на социална изолация и повишен риск от въвличане в трафик на хора


В платформата за видеоконферентни разговори “Zoom” сe проведе уъркшоп на тема:„Предизвикателства и актуални тенденции в директната работа по случаи на деца и лица в ситуация на пандемия, предизвикана от COVID – 19, в контекста на социална изолация и повишен риск от въвличане в трафик на хора“ с насоченост към екипите, работещи в социални и/или интегрирани здравно-социални услуги, включително резидента грижа в градовете: Пловдив, Пазарджик, Велико Търново и Монтана.

Събитието е организирано от Местните комисии в градовете Монтана, Велико Търново ,Пловдив и  Пазарджик и се проведежда  с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Модератор на събитието бе доц. д-р Мариела Тодорова – Колева, преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Доц. Тодорова е дългогодишен управител на Кризисен център за деца, жертва на трафик или пострадали от насилие, както и ЦНСТ в гр. В. Търново. Притежава висока професионална експертиза и има множество публикации в областта на ефективните техники за общуване на неактивни младежи.

От регион Монтана участие взеха представители от различни социални услуги.

Уъркшопът протече в два модула: основни предизвикателства в процеса на работа по време на пандемия и  представяне актуални тенденции при работа по случай на трафика на хора.  В началото секретарите от Местните комисии коментираха последния мониторингов доклад на ГРЕТА за напредъка на България в противодействието и превенцията на престъплението, запознаха участниците със структурата и функциите на комисиите, разгледаха Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, както и необходимостта от взаимодействието с неправителствения сектор.

Втората част на онлайн събитието продължи с активното участие на представителите на социалните услуги. По време на срещата специалистите споделиха трудностите, с които са се сблъскали в условията на пандемия с COVID – 19. Като такива бяха посочени: ограничаване на груповите дейности и посещенията от близки и роднини на децата; преминаването към онлайн обучение на младежите; изискванията, свързани с настаняването на потребителите и др.

Основната цел на инициативата е да се превърне в средство за интензивен обмен на идеи, предложения, както и на установени до момента добри, ефективни практики между професионалисти в социалната сфера.