logo

Местната комисия за борба с трафика на хора гр. Монтана, проведе обучение предназначено за читалищни секретари и библиотекари от областта.


На 27.04.2023г., Местната комисия за борба с трафика на хора ( МКБТХ) гр. Монтана проведе обучение на 16 читалищни секретари и библиотекари от област Монтана на тема: " Трафик на хора".

Основни акценти в обучението бяха свързани със запознаване със същността на престъплението, приликите и разликите със сходни престъпни деяния като каналджийството, методите за въвличане и механизмите за контрол на жертвите на трафик на хора.

Бяха използвани видеоматериали, презентация и дискусии, които поддържаха интереса на участниците до края на обучението.

Лектор на обучението бе г-жа Валя Герасимова- секретар на МКБТХ- гр. Монтана.